Wyjątkowe okoliczności lub przypadki, w których odszkodowanie nie przysługuje

W większości przypadków linia lotnicza, która spowodowała opóźnienie lub odwołanie lotu, jest za nie odpowiedzialna. Rozporządzenie UE 261/2004 określa jednak sytuacje, w których przewoźnik lotniczy jest zwolniony z odpowiedzialności. Są to tak zwane nadzwyczajne okoliczności, którym linia lotnicza nie mogła zapobiec, nawet gdyby podjęła wszelkie rozsądne środki. Dla pasażera oznacza to, że choć może on ubiegać się o odszkodowanie, linia lotnicza nie jest zobowiązana do jego wypłaty.

Lista konkretnych sytuacji, które mieszczą się w pojęciu "nadzwyczajnych okoliczności" zgodnie z rozporządzeniem UE, jest jedynie orientacyjna, więc zawsze będzie to ocena indywidualnej sytuacji. Głównym źródłem wiedzy na ten temat jest jednak orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE ("TSUE"). W ciągu ostatnich kilku lat TSUE wydał kilka decyzji dotyczących nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały opóźnienia lub odwołania lotów. Niniejszy artykuł przedstawia zatem najczęstsze sytuacje, które mogą wystąpić podczas lotu.

Wyjątkowe okoliczności zgodnie z rozporządzeniem UE

Odszkodowanie nie przysługuje za każde przerwanie lotu. W związku z tym linia lotnicza może odmówić wypłaty odszkodowania, nawet jeśli lot został odwołany lub opóźniony o ponad 3 godziny w stosunku do planowanego czasu lądowania. Główne nadzwyczajne okoliczności, w przypadku których przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, to m.in:

  • warunki pogodowe
  • niestabilność polityczna
  • zagrożenia bezpieczeństwa
  • nieodpowiednie bezpieczeństwo lotu
  • awaria radaru lotu poza kontrolą linii lotniczej
  • sytuacje awaryjne na lotnisku, takie jak atak terrorystyczny, pożar, zgłoszona bomba itp.
  • strajk personelu lotniska lub kontroli ruchu lotniczego
  • inne sytuacje awaryjne i wyjątkowe

W przypadku warunków pogodowych i niesprzyjającej pogody ważna jest intensywność, która jest zawsze oceniana indywidualnie. Ulewny deszcz lub lekkie burze mogą nie mieć wpływu na lot w niektórych sytuacjach. Jeśli jednak towarzyszy im np. porywisty wiatr, kontrola ruchu lotniczego może podjąć decyzję o niedopuszczeniu samolotu do startu lub przełożeniu lotu.

Powyższa lista nadzwyczajnych okoliczności ma charakter orientacyjny i jest stopniowo rozszerzana w oparciu o praktykę TSUE, która uwzględnia również inne sytuacje, które potencjalnie można zaklasyfikować jako nadzwyczajne okoliczności. Poniżej przyjrzymy się niektórym z nich. Jeśli szukasz informacji na temat odmowy przyjęcia na pokład, znanej jako overbooking, przeczytaj nasz osobny artykuł.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

TSUE opiera wszystkie swoje decyzje dotyczące roszczeń o odszkodowanie za zakłócenie lotu na art. 5 ust. 3 rozporządzenia 261/2004. Zgodnie z nim linia lotnicza jest zwolniona z obowiązku wypłaty odszkodowania finansowego, jeżeli udowodni, że odwołanie lub opóźnienie lotu było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. TSUE przyjął dwie podstawowe zasady, które muszą być spełnione jednocześnie, aby okoliczność wpływająca na daną sytuację mogła zostać zakwalifikowana jako "nadzwyczajna". Okoliczność musi odnosić się do zdarzenia, które, po pierwsze, nie jest częścią normalnej działalności przewoźnika lotniczego, a po drugie, ze względu na swój charakter lub źródło, jest poza kontrolą przewoźnika lotniczego. Aby pasażer był uprawniony do odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot, wystarczy, że nie jest spełnione jedno z poniższych kryteriów.

Strajk - kiedy przysługuje mi odszkodowanie, a kiedy nie?

Kwestia strajków jest jedną z najbardziej dyskutowanych w kontekście sytuacji nadzwyczajnych. Ogólnie rzecz biorąc, strajki znajdują się na liście zdarzeń, które można zaklasyfikować jako wyjątkowe okoliczności w rozporządzeniu UE. TSUE wydał jednak szereg kluczowych orzeczeń wskazujących, które strajki są wyjątkowymi okolicznościami, a które nie.

Strajk pilotów i pracowników linii lotniczych

Strajk pilotów lub pracowników linii lotniczych jest uznawany przez TSUE za sytuację, za którą odpowiedzialność ponosi linia lotnicza. Jeśli lot został zakłócony w wyniku strajku wywołanego bezpośrednio przez pilotów lub innych pracowników przewoźnika lub przez związek zawodowy pracowników przewoźnika, pasażerowie mają prawo do odszkodowania.

Jest to bardzo ważna decyzja, która stwierdza, że przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za tę sytuację, więc nie klasyfikujemy tego rodzaju strajku jako nadzwyczajnej okoliczności.

Strajk pracowników lotniska lub kontroli ruchu lotniczego

Strajk pracowników lotniska jest uważany za nadzwyczajną okoliczność, w przeciwieństwie do strajku pracowników linii lotniczych. Jeśli Twój lot zostanie zakłócony z powodu takiego strajku, niestety nie masz prawa do odszkodowania. W związku z tym TSUE dość logicznie zdecydował się rozdzielić te dwie sytuacje i w przypadku strajku personelu lotniska lub personelu kontroli ruchu lotniczego przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ nie może w żaden sposób kontrolować sytuacji. Pasażerowie mieli więc w ostatnich latach do czynienia z licznymi strajkami podczas podróży, np. pracowników obsługi bagażowej na lotniskach. Najczęstszym strajkiem jest jednak tak zwany strajk ATC, który wpływa na ruch lotniczy na całym terytorium. Linie lotnicze zazwyczaj nie mogą nic zrobić w takich sytuacjach i nie są zobowiązane do wypłacania pasażerom odszkodowań za odwołane, opóźnione lub utracone loty przesiadkowe.

Awaria techniczna samolotu - w jakich sytuacjach przysługuje odszkodowanie?

TSUE rozróżnia okoliczności, które wynikają z działalności linii lotniczej (wewnętrzne) i okoliczności, które powstają niezależnie od działalności linii lotniczej (zewnętrzne). Okoliczności zewnętrzne są prawie zawsze uważane za okoliczności nadzwyczajne. Są one spowodowane zdarzeniami naturalnymi lub działaniami osób trzecich.

W przypadku awarii technicznych istotne jest, czy awaria wystąpiła w samolocie w wyniku lub podczas niewłaściwej obsługi technicznej, czy też była poza kontrolą przewoźnika lotniczego. Jeśli problem techniczny pojawił się podczas konserwacji i jest np. wynikiem normalnego zużycia samolotu, jest to sytuacja, za którą odpowiedzialność ponosi przewoźnik lotniczy i za którą pasażerowie mają prawo do odszkodowania w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu.

Jeśli jednak awaria techniczna jest spowodowana sytuacją, której linia lotnicza nie mogła przewidzieć ani jej zapobiec, jest to okoliczność nadzwyczajna, za którą przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, a zatem odszkodowanie nie przysługuje.

Zderzenie z ptakiem - czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Uderzenie ptaka to jeden z najczęstszych powodów, dla których linia lotnicza odrzuca wniosek o odszkodowanie. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że jeśli lot jest opóźniony lub odwołany z powodu wcześniejszego zderzenia z ptakiem spowodowanego usterką techniczną lub nieuniknioną inspekcją samolotu, nie ma prawa do odszkodowania finansowego. Ponownie, jest to logiczna decyzja, ponieważ linia lotnicza nie mogła w żaden sposób przewidzieć takiej sytuacji.

Należy jednak pamiętać, że linie lotnicze często nadużywają tego powodu i może się zdarzyć, że odmówią wypłaty odszkodowania, powołując się na zderzenie z ptakiem, które w rzeczywistości nie miało miejsca.

Jeśli linia lotnicza odrzuciła Twoje roszczenie z powodu nadzwyczajnych okoliczności, napisz do nas, a my sprawdzimy sytuację i postaramy się wypłacić Ci odszkodowanie.

Inne sytuacje awaryjne

Podczas podróży możesz napotkać wiele innych sytuacji, które mogą spowodować opóźnienia lub nawet odwołanie lotu. Poniżej przedstawiamy jeszcze dwie interesujące sytuacje i ich ocenę z punktu widzenia roszczenia o odszkodowanie.

Agresywne zachowanie pasażerów

TSUE zajmował się również sytuacją, w której pilot samolotu musiał wykonać nieplanowane lądowanie na innym lotnisku z powodu destrukcyjnego zachowania jednego z pasażerów na pokładzie. Załoga rozładowała pasażera i jego bagaż, a następnie udała się do miejsca docelowego. Jak można się domyślić, jest to również wyjątkowa okoliczność, w której pasażerowie nie są uprawnieni do odszkodowania. Linia lotnicza nie miała kontroli nad tą sytuacją.

Niespodziewana śmierć pilota

Dość kontrowersyjną decyzją ostatnich lat jest również przełożenie lub odwołanie lotu z powodu choroby lub nawet śmierci pilota lub innego personelu przed odlotem. TSUE orzekł, że w takich sytuacjach pasażerowie mają prawo do odszkodowania, chyba że zachoruje duża liczba pracowników linii lotniczej, paraliżując jej działalność. Linie lotnicze muszą zatem dysponować zastępczym personelem na każdy lot, na wypadek gdyby coś podobnego się wydarzyło, a zatem są odpowiedzialne za wszelkie zakłócenia lotu. Chociaż jest to (na szczęście) mniej lub bardziej wyjątkowa sytuacja i zawsze powinna być rozpatrywana indywidualnie, powinieneś mieć prawo do odszkodowania w takim przypadku.

Przegląd poszczególnych linii lotniczych, z którymi możesz się spotkać

W niektórych przypadkach poszczególne linie lotnicze mogą mieć inne procedury. Jeśli na poniższej liście znajduje się linia lotnicza, która obsługiwała Twój lot, możesz przeczytać konkretny artykuł na temat tego, jak uzyskać odszkodowanie.

Zweryfikuj swoje prawo do odszkodowania bezpłatnie
Zweryfikuj